Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten van Pronorm  zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier